Mi az EGYMI-k feladata?

Az EGYMI-k (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények) feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának segítése, tudhatjuk meg a http://www.szentlorincegymi.hu/ honlapról. Ehhez hozzájárulnak az Utazó gyógypedagógiai hálózatok, melyek segítik a hozzájuk tartozó térség integráltan nevelő-oktató általános iskoláinak pedagógusait, valamint a szülőket az együttnevelés feladatainak megoldásában.

Az utazó pedagógusok feladata többek között: segítségnyújtás a pedagógiai diagnózis/szakértői vélemény értelmezésében; segítségnyújtás a diákok számára a tanuláshoz; a szülők, iskolák tájékoztatása különböző lehetőségekről, pályázatokról; az integráltan nevelt-oktatott gyermekek haladásának nyomon követése, eredményeik kiértékelésének segítése; szintfelmérések lebonyolítása; gyógypedagógiai tanácsadás; integráció (együttnevelés).

Az együttnevelés lényege, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok beilleszkednek ép társaik közé. A nevelésben-oktatásban megvalósuló integráció során kerül sor a beilleszkedésre a többségi nevelési-oktatási intézménybe.